Meer huizen verkocht in oktober

In oktober 2017 registreerde het Kadaster 20.143 verkochte woningen in Nederland. Dat is 16,2 procent meer dan een jaar eerder, maar 2,4 procent minder dan in september 2017.

Lees verder

Ondernemers verwachten groei

Nederlandse ondernemers verwachten voor 2018 een verdere groei van de omzet, de werkgelegenheid en de investeringen. Ten aanzien van de omzet zijn de verwachtingen het meest positief.

Lees verder

Huurprijzen vrije sector stijgen nog steeds

In de Randstad zijn de huren van vrijesectorwoningen het afgelopen kwartaal minder hard gestegen dan in de periodes daarvoor. Buiten de Randstad stegen deze huurprijzen wel hard. Dat blijkt uit cijfers van huurplatform Pararius.

Lees verder

Rabobank: kloof tussen koop en vrije huur groeit

Economen van de Rabobank waarschuwen voor een steeds groter wordende betaalbaarheidskloof tussen koopwoningen en particuliere huurhuizen. Met name huurders in het vrije segment hebben daardoor een probleem.

Lees verder

Parttimers vaker last van stressklachten

Van de werknemers die vanwege stress verzuimen heeft 58 procent een parttime dienstverband. Dat meldt ArboNed naar aanleiding van een analyse van eigen data.

Lees verder

Nederlanders weten te weinig over zorgstelsel

Veel Nederlanders kennen belangrijke basisbegrippen van het Nederlandse zorgstelsel niet. Dit is de conclusie van een zorgkennisonderzoek door een vergelijkingssite in samenwerking met CG Selecties.

Lees verder

Dekkingen geschrapt in aanvullende verzekeringen

Zorgverzekeraars schrappen dekkingen in hun aanvullende verzekeringen om de prijzen laag te kunnen houden. Er worden bijvoorbeeld minder behandelingen voor een fysiotherapeut of minder geld voor een beugel vergoed.

Lees verder

Hypotheekrente daalt verder

Sinds half juli is de gemiddelde rente op de middellange en lange rentevasteperioden tussen 0,15 en 0,20 procentpunt gezakt. En de daling zet door. Meer geldverstrekkers verlaagden de rente afgelopen week.

Lees verder

Arbeidsmarkt trekt verder aan in derde kwartaal

Meer banen, meer vacatures en meer werkenden; de arbeidsmarkt trok in het derde kwartaal van 2017 verder aan. Dit meldt het CBS in het Kwartaalbericht arbeidsmarkt.

Lees verder

Bbp groeit met 0,4 procent in derde kwartaal

Volgens de eerste berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2017 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder en 3,0 procent groter dan in het derde kwartaal van 2016.

Lees verder